SCA och franska Röda Korset har haft ett partnerskap sedan 2011 som inneburit att distribuera hygienartiklar till hemlösa i Frankrike. I samband med Volvo Ocean Race stoppet i Lorient undertecknade parterna en förlängning av partnerskapet under de kommande tre åren. I och med detta kommer cirka 600 000 hygienpaket att ha delats ut till och med 2017.

Marc Sanchez, VD för SCA i Frankrike och Annie Burlot-Bourdil, tillförordnad VD för franska Röda Korset och Françoise Fromageot, förbundssekreterare för den franska Röda Korset, träffades i SCAs paviljong i Lorient den 15 juni att underteckna ett förnyat treårsavtal mellan SCA och franska Röda Korset. Team SCA besättningsmedlemmar Elodie Mettraux, Justine Mettraux och Liz Wardley var också där för att bevittna undertecknandet.

Hygienpaketen finansieras helt av SCA och de särskilda paketen för män resp. kvinnor innehåller hygienprodukter för en tredagarsperiod som exempelvis: en tandborste, tandkräm, bindor från SCAs varumärke Nana, duschtvål, schampo, näsdukar från Lotus, återfuktande lotion, en hårborste, kondomer, rakgel och rakhyvlar. En informationsfolder med hygienråd på fyra språk ingår också.

Satserna syftar till att förbättra den allmänna hälsan, hjälpa till att återställa självkänsla, värdighet och social integration. De är också ett verkligt stöd för franska Röda Korsets frivilliga att engagera sig i en sann och positiv dialog om hygien och hälsa, och det är också ett sätt att hjälpa mottagarna till hygienpunkter såsom duschar, vårdcentraler och till övrig hjälp.

"Vi har inte engagera sig med SCA bara av en slump. Vi har gemensamma värderingar och mål: de som adresserar grundläggande mänskliga behov ", säger Annie Burlot-Bourdil, franska Röda Korset tillförordnad VD. "Att tillgång till hygien för dem som befinner sig i en prekär situation är ett stort utvecklingsområde för franska Röda korset."

"Som en global ansvarsfull aktör och ledande inom den franska hygienmarknaden, är konceptet "hygien för alla" fullständigt naturligt. Detta innebär att ingen, oavsett kön, ålder, sociala förhållanden och boplats, ska behöva uppleva bristfälliga hygieniska förhållanden. Med detta partnerskap, är tanken inte att göra affärer, det är en fråga om företagens sociala ansvar ", sade Marc Sanchez, ordförande i SCA Frankrike. "Jag är stolt över att alla SCAs anställda i Frankrike stöder detta projekt och är mer och mer engagerad i det", tillade han.

Publicerad 2015-06-26