Intresset var stort för SCAs och FN-organet WSSCC:s gemensamma seminarium på FN-högkvarteret i New York. På seminariet diskuterades hur tabut kring mens påverkar kvinnans roll i samhället och hur samarbeten mellan näringsliv och offentlig verksamheten kan göra skillnad.

2014 ingick SCA och WSSCC (Water Supply and Sanitation Collaborative Council) ett innovativt partnerskap som syftar till att bryta tystnaden som omger mens och som äventyrar hälsan för miljontals kvinnor över hela världen, vilket även var ämnet för måndagens seminarium.

Publiken bestod av cirka 60 representanter för intresseorganisationer, FN-organ, beslutsfattare och näringsliv och den hälsades välkommen av Daniel Pettersson, förstesekreterare vid den svenska representationen i FN. Därefter tog Chris Williams, högste chef för WSSCC, vid. Han ser samarbeten mellan näringsliv, FN och regeringar som en viktig del i lösningen för att uppnå FN:s Sustainable Development Goals som är under utveckling och som ska ersätta millenniummålen som sträcker sig till 2015.
"Vi måste bryta de tabun som omger mens och förbättra tillgången till hygien och förklara hur detta kan höja flickors utbildningsnivå och förbättra deras hälsa", sade Chris Williams.

SCAs hållbarhetsdirektör Kersti Strandqvist tog också upp FN:s Sustainable Development Goals som en viktig drivkraft.

"Målen är extremt utmanande och vi kommer inte att uppnå dem om vi inte hittar annorlunda sätt att arbeta på. Den privata sektorn, regeringar och intresseorganisationer måste samarbeta för att vi ska bli framgångsrika."

SCAs och WSSCC:s partnerskap sträcker sig initialt över SCAs deltagande i Volvo Ocean Race och Joséphine Edwall-Björklund, kommunikationsdirektör, förklarade hur segling är förknippat med att bryta tabun.

"En av SCAs hållbarhetsambitioner handlar om att stärka kvinnans roll i samhället. Med vårt kvinnliga Team SCA gör vi just detta genom att ge kvinnor access till en arena som normalt är förbehållen män."

Publicerad 2015-05-18