2014 var ett år då SCA kunde redovisa det bästa resultatet i företagets historia med nästan 11 miljarder kronor i vinst samtidigt som betydande aktieägarvärde skapats. I slutskedet av året fick SCA kritik i media för sitt användande av affärsflyg och representationsjakter, något som i hög grad präglade årsstämman 2015.

Över 700 aktieägare deltog i SCAs årsstämma den 15 april. Avgående styrelseordförande Sverker Martin-Löf inledde med att summera SCAs utveckling under de 37 år han arbetat i bolaget. Han kunde blicka tillbaka på en fantastisk utveckling då SCA omvandlats från ett traditionellt skogsbolag till ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag.
"1977 hade vi en dryg miljard i börsvärde, idag uppgår det till 145 miljarder kronor", sade Sverker Martin-Löf. "Börsvärdet har ökat med i snitt 14 procent och aktieutdelningen med 11 procent per år under perioden".

Strategiska förvärv och avyttringar har varit centrala för att bygga upp dagens SCA och under perioden har hela 171 transaktioner genomförts.

Därefter tog nye vd Magnus Groth över och berättade om hur han ägnat mycket av sina första 45 dagar som vd åt att träffa kunder, anställda, investerare, affärspartners och fackliga representanter. Han kunde konstatera att den pågående debatten skadat allmänhetens förtroende för SCA i Sverige. Hans två prioriteringar den närmaste tiden kommer därför att ligga på att fortsatt driva verksamheten framåt samt att återställa förtroendet för bolaget. Han hänvisade till att policyerna för affärsflyg och närståendetransaktioner redan ändrats samt att en försäljning av konferensanläggningen Henvålen initierats. Magnus Groth sa också att han tänker ta initiativ till ett samarbete med andra företag för att ta fram gemensamma riktlinjer för representationsjakt. SCA kommer i framtiden enbart att jaga på egen mark. Han sa dessutom att affärsflyget kommer att säljas.
"Finns det en osund kultur i SCA? Jag anser att den är bra och sund och att SCAs fina utveckling inte varit möjlig utan engagerade och lojala medarbetare", sade Magnus Groth. "Nu måste vi återskapa förtroendet för bolaget genom att vara goda förebilder och fortsätta att skapa aktieägarvärde".

Vid aktieägarnas frågestund framförde flera institutioner och Aktiespararna kritik då de ansåg att SCA visat bristande omdöme.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och aktieutdelningen fastställdes till 5,25 kronor, en ökning med 10,5 procent jämfört med föregående år. Magnus Groth och Annemarie Gardshol valdes till nya styrelseledamöter. Sverker Martin-Löf och Jan Johansson hade avböjt omval och avtackades.

Publicerad 2015-04-15