Vid vår anläggning i Kunheim, Frankrike, installerar SCA biologisk vattenrening med vassbassänger. Anläggningen är den första av sitt slag i Frankrike och när den tas i bruk 2015 kommer SCA att ha uppfyllt sitt koncernmål om vattenrening.

Efter mekanisk-kemisk rening kommer vattnet att ledas in i de fyra vassbassängerna där det filtreras genom lager av grus och sand. Bakterierna som finns i rötterna äter upp det organiska materialet i utloppsvattnet innan det skickas tillbaka till Rhen.

Metoden kommer att komplettera den nuvarande reningen av de 3 000 kubikmeter vatten (motsvarande sju simbassänger) som används till den dagliga produktionen av 15 miljoner Lotus näsdukar, 1,6 miljoner Lotus toalettrullar och 300 000 Okay hushållsrullar.

SCAs vattenmål

Inget vatten, inget liv. Så är det för allt och alla – människor, industrier, jordbruk och ekosystem. I SCAs produktion används vatten framförallt till att transportera fibrer och som kylvatten. Målet är att använda mindre vatten i vattenstressade områden, men också att rena det vatten vi använder så effektivt som möjligt.

MÅL

Vår övergripande ambition är hållbart vattenbruk. Vi ska minska vattenanvändningen i områden med vattenstress med 10 procent till år 2015, med 2010 som referensår.
Samtliga SCAs massa- och pappersbruk ska förses med mekanisk och biologisk vattenrening till år 2015.

RESULTAT 2014

Vid utgången av 2014 hade vattenanvändningen i områden med vattenstress, i relation till produktionsnivån, minskat med 13,7 procent i jämförelse med referensåret 2010.
Mekanisk och biologisk rening har installerats, eller var under installation, i samtliga koncernens 43 massa- och pappersbruk.

Publicerad 2015-04-21