Läs det nya numret av Shape magasin. Fokus i detta nummer: Dags att dela. I samarbetsekonomin delar lokala grupper allt från bilar och verktyg till musik och tak över huvudet. Delning har också nått affärsvärlden där företag delar idéer och alla kan delta.

Shape är en tidning från SCA, främst riktad till kunder, aktieägare och analytiker, men också till journalister, opinionsbildare och andra som är intresserade av SCAs verksamhet och utveckling. Shape ges ut fyra gånger per år. Nästa nummer kommer i juni 2015.

Publicerad 2015-04-07