För åttonde året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute. Endast tre företag inom kategorin skog, papper och paketering har i år tilldelats utmärkelsen The World’s Most Ethical Companies (Världens mest etiska företag) och SCA är ett av dem. Utmärkelsen ges till företag som gör affärer på ett etiskt sätt, och inte bara talar om att göra det.

- SCA lägger stor vikt vid samhällsansvar och vi är mycket stolta över att ha blivit utnämnda till ett av världens mest etiska företag för åttonde året i rad. Denna utnämning reflekterar det förtroende vi dagligen strävar efter att förtjäna från våra kunder, konsumenter och affärspartners, och att våra medarbetare driver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, säger Kersti Strandqvist, chef för koncernstab Hållbarhet, SCA.
SCAs uppförandekod utgör grunden för bolagets sociala ansvar och omtanke för miljön och hjälper bolaget att omsätta värdegrunden till handling. SCA arbetar kontinuerligt med att genomföra riskanalyser, utbildning, revisioner och andra uppföljningsprocesser för att säkerställa att uppförandekoden följs.

Årets 132 utnämningar representerar 50 branscher och 11 företag är med för första gången.

Vad gör ett företag etiskt?
Ethisphere Institute har fastställt principer som anger vad som gör ett företag etiskt, genom att fördela procentenheter för vad institutet anser vara de viktigaste faktorerna. Poäng fördelas i fem huvudkategorier:

Etik -och efterlevnadsprogram (35%)
Företagets sociala ansvar (20%)
Etik (20%)
Bolagsstyrning (15%)
Ledarskap, innovation och rykte (10%)
Om Ethisphere Institute

Ethisphere® Institute är världsledande inom området att definiera och utveckla normerna för etiska affärsmetoder som främjar bästa praxis inom företagsetik, marknadsförtroende och affärsframgång. De har djup expertis inom att mäta och definiera grundläggande etiska normer genom datadrivna insikter för att hjälpa företag till förbättrad bolagsetik. Ethisphere menar att integritet och öppenhet har inverkan på allmänhetens förtroende och en organisations lönsamhet. www.ethisphere.com

Publicerad 2015-03-09