SCA och WSSCC anordnade nyligen en workshop om menstruation och hygien för ett 30-tal unga flickor i staden Haikou som i ligger i den sydkinesiska provinsen Hainan. WSSCC genomförde även ett vidareutbildningsprogram för en grupp kvinnor så att de ska kunna fortsätta att sprida kunskap kring menstruation och hygien. Allt för att uppnå en hållbar förändring i det långa loppet.

Partnerskapet mellan SCA och Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) fortsätter att utvecklas. Med stöd av lokala myndigheten för kvinnor och barn i Hainan genomfördes workshopen i samband med Volvo Ocean Race stoppet i Sanya, Kina den 5 februari. Under stoppet i Kapstaden, Sydafrika i november 2014 gjordes en liknande workshop.

Tillfället gav de nästan 30 deltagande flickorna i åldrarna 10 till 12, en möjlighet att diskutera den kvinnliga kroppen, lära sig vikten av god hygien under menstruationen samt att känna stolthet över den naturliga process som kvinnor upplever en gång varje månad.
En grupp kvinnor - läkare, lärare och volontärer- hade vidareutbildats dagen innan av WSSCC. Vidareutbildningen är ett viktigt steg för att spridningen av kunskap kring menstruationen och hygien fortsätter och därigenom skapar en hållbar förändring i det långa loppet.

"Att bryta tystnaden [kring menstruation] kräver kunskap och leder till verklig förändring", säger Archana Patkar, programchef på WSSCC, som höll i utbildningen båda dagarna och fortsätter: "Utbildningen gick mycket bra och det visar att SCAs och WSSCCs partnerskap kommer att lämna ett bestående positivt avtryck för flickor och unga kvinnor i Haikou samtidigt som det på längre sikt ökar medvetenheten om menstruation och hygienfrågor globalt. Vi är tacksamma för välkomnandet och stödet i detta arbete som vi fått av lokala myndigheterna i Hainan."

"SCAs partnerskap med WSSCC hjälper oss att nå ut och göra en skillnad i människors liv. Detta är det andra utbildningstillfället som vi gemensamt har organiserat, och de har varit både inspirerande och motiverande att vara en del av det. Jag har sett grupper av unga flickor utvecklas, på bara ett par timmar, från att vara extremt blyg – en del täcker sina ansikten - till att vara modig nog att ställa frågor, prata framför gruppen och börja betrakta sin kropp som något att vara stolt över", säger Kersti Strandqvist, Senior Vice President Sustainability, som deltog vid båda träningstillfällena.

Publicerad 2015-02-17