Mellan 2010 och 2014 har SCA hjälpt mer än 6000 hushåll att få bättre tillgång till rent vatten och hygienutrymmen i Madagaskar genom ett samarbete med SOS Barnbyar i Frankrike. I partnerskapet ingår också ett utbildningsprogram med fokus på vikten av god hygien.

I byarna i södra Madagaskar tvingas ofta invånarna att gå långa och slingrande vägar till fots för att få tillgång till vatten. Under fyra år har ett partnerskap mellan SCA och SOS Barnbyar Frankrike förbättrat livskvaliteten för 30 000 personer i Madagaskar genom att ge dem tillgång till hygienanläggningar så att de slipper omständliga vandringar.
Initiativet sponsrades av SCAs varumärke Lotus där en del av varje såld förpackning gick till partnerskapet. I praktiken möjliggjorde detta att SCA och SOS Barnbyar kunde bygga infrastruktur såsom fontäner, duschar, toaletter och tvättstugor och gav över 6000 hushåll förbättrade hygien- och hälsonormer.

I SCAs partnerskapet med SOS Barnbyar ingick också ett utbildningsprogram - med fokus på vikten av god hygien - i samarbete med grannhälsokommittéer och andra lokala föreningar.

"Från min synvinkel har det mest värdefulla resultatet av vårt samarbete med SOS Barnbyar varit att återställa människors värdighet - och i synnerhet kvinnors - som de berövades till dess att toaletterna byggdes. Jag känner mig också stolt över att se hur ett hållbart program där befolkningen deltar fullt har spridit kunskapen om förbättrad hygien. Partnerskapet har skapat mervärde för 30 000 människor och deras samhälle samtidigt som det har stämt överens med SCAs hållbarhetsambitioner för människor och miljö och Lotus varumärkeslöfte", säger Sylvie Gicquel, Brand Manager, som har varit ansvarig för partnerskapet från SCAs sida.

En långsiktig plan har även inrättats tillsammans med lokala "vattenkommittéer" för att garantera underhåll och förvaltning av hygienanläggningar.

Publicerad 2015-02-24