Den 2 februari anordnade SCA, Vinda och Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) ett seminarium i Sanya, Kina med syfte att öka medvetenheten bland beslutsfattare, experter och allmänheten om sambandet mellan hygien, hälsa och välbefinnande. SCA bjöd in chefer för vårdhem över hela Kina till seminariet och höll en best practice session under eftermiddagen.

SCA och WSSCC - FN organet som enbart sysslar med sanitet och hygien - höll seminariet på ämnet "Hygiene Matters 2014" och det hela organiserades i SCAs paviljong i Sanya. På seminariet deltog ett 30-tal personer, bland dem chefer för vårdhem från sju kinesiska städer, och följdes av en eftermiddag med erfarenhetsdelning; en ny erfarenhet för de inbjudna gästerna.

Kersti Strandqvist, Senior Vice President Group Function Sustainability, Ulf Söderström, VD, SCA Asia Pacific och Cynthia Yu, Marketing Associate Director, Vinda International, presenterade resultatet från SCAs omfattande konsumentundersökning "Hygiene Matters" vid seminariet. En av huvudtalarna var också Archana Patkar, WSSCCs Programme Manager for Networking and Knowledge Management, som diskuterade länken mellan hygien, åldrande och funktionshinder.
"Hygiene Matters 2014" är SCAs fjärde globala konsumentundersökning, och dess resultat ger en indikation på konsumenternas attityder och beteenden relaterade till hygien och hälsorelaterade frågor runt om i världen. Den viktigaste slutsatsen är att hygien och sanitära frågor är viktiga för alla, unga som gamla, och dålig hygienstandard är ett hinder i världen. SCA bidrar till att förbättra hygienstandarden i världen genom att stödja ett stort antal initiativ, bland annat via utbildningsprogram ", förklarar Kersti Strandqvist.

"Jämfört med andra undersökta länder är den kinesiska befolkningen ganska oroliga för att bli sjuka på grund av dålig hygien - mer än hälften av respondenterna oroar sig ofta eller alltid. I Kina arbetar SCA och Vinda för att öka möjligheten till förbättrad hygien för människor överallt genom att erbjuda innovativa lösningar som förbättrar livskvaliteten för miljontals människor; allt ifrån att utveckla professionella vårdtjänster till att tillhandahålla utbildning och expertis för vård inom hemmet", säger Ulf Söderström.
"Vi måste kämpa för värdighet i alla livets skeden. Till exempel måste både män och kvinnor sluta vara rädda för att prata om frågor kopplade till förlossning, pubertet, menstruation, klimakteriet och ålderdom, inklusive inkontinens ", avslutade Ms Archana Patkar.

Publicerad 2015-02-04