SCA har utsett Linda Nyberg till Vice President Media Relations and Online Communications. Linda är en av Sveriges ledande journalister och kommunikatörer med såväl nationell som internationell erfarenhet. Hon har tidigare bland annat varit programledare och journalist på SVT, Al Jazeera, TV4, TV3 och har arbetat som Vice President PR and Communications på det börsnoterade medicinteknikbolaget Bactiguard.

"SCA har genomgått stora förändringar de senaste åren med en rad förvärv och avyttringar runtom i världen som lett till att bolaget idag är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Arbetet fortskrider med att stärka kännedomen och uppfattningen om SCA och ett viktigt led i det arbetet ligger inom medierelationer och digital kommunikation. Vi har länge haft en vakans på denna viktiga position och det har varit en tidskrävande rekrytering varför vi är mycket glada över att nu kunna stärka och komplettera pressavdelningen med Linda Nyberg som presschef. Linda har bred erfarenhet från såväl mediabranschen som näringslivet, vilket är en styrka", säger Joséphine Edwall-Björklund, kommunikationsdirektör för SCA.

Linda kommer att ansvara för koncernövergripande medierelationer och utveckling av SCAs digitala närvaro.

Linda tillträder den 1 mars och kommer att rapportera till Joséphine Edwall-Björklund.

Publicerad 2015-02-25