SCA har idag den 29 januari fått frågor från Svenska Dagbladet kopplat till en specifik resa till Brasilien 2014. Nedanstående kommentar från VD Jan Johansson har skickats till Svenska Dagbladet.

"Som VD gör jag kontinuerligt regionala så kallade business reviews. För Sydamerika 2014 gjordes den i samband med fotbolls-VM. Under mitt besök i Brasilien gjorde jag en rad kund- och verksamhetsbesök samt en genomlysning av strategiska expansionsmöjligheter. Som vi tidigare kommunicerat är Brasilien ett av de länder vi vill expandera i genom bl a förvärv. Och resan gav mig en möjlighet att på plats se över olika möjligheter till expansion. Jag hade även möten med företrädare för Sverige i Brasilien som gav mig en genomgång av Brasiliens ekonomiska utveckling. Även denna resa kommer att vara del i de oberoende granskningar som nu pågår."

Publicerad 2015-01-29