SCA har under de senaste fem åren genomfört ett 30-tal transaktioner överstigande totalt 40 miljarder SEK.

Det sammanlagda värdet av Laakirchen och Asaleo Care uppgår till cirka fyra miljarder SEK.

Båda dessa transaktioner har skapat betydande värde för SCA och dess aktieägare.

Det bolag som Sverker Martin-Löfs son är anställd i var rådgivare till köparen av Laakirchen. För transaktionen i Australien anlitade SCA en bank i Australien. Banken hade sedan tidigare samarbete med det bolag som Sverker Martin-Löfs son är anställd i som rådgivare. SCA har inte i samband med transaktionerna erlagt något vederlag till det bolag som Sverker Martin-Löfs son är anställd i.

Publicerad 2015-01-21