Inom SCA har ett antal förändringar och initiativ aviserats som VD Jan Johansson tidigare och idag kommunicerar.

VD Jan Johansson, SCA:

  • Igår gick vi ut och meddelade att SCA och styrelseordförande Sverker Martin-Löf kommit överens om att Sverker Martin-Löf i samband med bolagsstämman 2015, då han avträder som styrelseordförande i SCA, önskar säga upp möjligheten att nyttja bolagets fastighet Källberget.
  • Jag kommer också att ta ett initiativ med de övriga ägarna av Henvålen AB, Industrivärden och Handelsbanken, för att diskutera en möjlig avyttring av denna anläggning.
  • Inom SCA kommer en analys att inledas om vi framöver skall äga eller hyra affärsflyg.
  • En intern instruktion kommer att utfärdas när det gäller att anlita rådgivare i samband med transaktioner med innebörden att oavsett om det handlar om vår eller motpartens rådgivning, så får inte närstående ingå i transaktionsteam.
  • Som vi sa i samband med att vi förändrade policyn för utnyttjande av affärsflyg i december, som jag vill upprepa: Oavsett vad granskningarna kommer fram till, så kommer varken min eller någon annans respektive eller närstående att flyga i affärsflyg som hyrs eller ägs av SCA. Den tiden är förbi. Affärsflyg ska heller inte utnyttjas i samband med representation.
  • Givetvis ska SCA och dess ledning fortsätta träffa kunder, bygga relationer och ha affärsmöten. Vi kommer att fortsätta resa och använda affärsflyg när det behövs.
  • Mycket har hänt och händer inom SCA just nu – vi har fantastiska medarbetare över hela världen, spännande och utvecklande projekt och en bra dialog med våra kunder. Vi har skapat aktieägarvärde och kommer fortsätta med det. Men vi måste också vara medvetna om att den senaste tidens uppmärksamhet och granskning skadat oss. Då måste vi ta till oss, vara lyhörda och våga genomföra förändringar. Vi måste arbeta tillbaka det förtroende som vi förlorat hos ägare, media och allmänhet.

Publicerad 2015-01-23