SCA och Vattenverket i Seine-Normandie har tillsammans genomfört ett stort miljöprojekt för att återställa våtmarkerna och skapa en långsiktig hållbar utveckling vid SCAs mjukpappersfabrik i Hondouville, Frankrike.

Syftet med projekt var att förbättra den ekologiska statusen för floden Iton i Normandie. Flera åtgärder har genomförts för att låta floden flyta mer fritt och naturligt, bland annat har man tagit bort en damm som blockerade flödet av sediment och fisk.

Corinne Seigneurbieux, miljöchef på SCA Hondouville anläggningen förklarar:

"Floden är omstyrd så att den numera rinner utanför vårt industriområde och, inte som förut, rakt igenom området. Det innebär att vi i framtiden minskar risken för oavsiktliga föroreningar som orsakas av läckage. Arbetet har också förbättrat tillgänglighetet till vårt viktiga vattenreningsverk och alla våra andra hydrauliska strukturer."

För att åstadkomma omstyrningen har man flyttat motsvarande 200 lastbilslaster eller 5000 m3 jord från en sektion av floden till en annan. På så sätt knöts floden dessutom ihop med flodslätten intill.

"Nivån i floden har sänks och flodbankerna har planats ut. Den intilliggande ängen kommer att bli våtmark och därmed öka den biologiska mångfalden. Ett av våra mål i projektet har varit att skapa förutsättningarna för den gulbukiga klockgrodan", säger Corinne.

Christophe Dorin, SCA Hondouville platschef säger avslutningsvis:

"Projektet stämmer helt överens med SCAs kärnvärden. Vi strävar ständigt efter att minimera vår påverkan på miljön till förmån för människor och natur. Inte nog med att vi lever i en skyddad dal så ligger vår fabrik väldigt nära invånarna i byn. Tack vare detta projekt har vi kunnat separera vår industriella verksamhet från floden och bidragit till att skapa en långsiktig hållbar utveckling i området".

Publicerad 2014-12-03