Kommentar med anledning av artikel i SvD 13 December:
Det finns i alla bolag där jag är verksam rutiner, policies och revisorer. Som framgått av tidigare intervjuer och kommentarer är alla resor företagna med affärsflyget av tjänstekaraktär, vilka även omfattar representation såsom jakt. Det finns ingenting som hindrar att familjemedlemmar är medföljande vid resor i tjänsten. Jag har tidigare bekräftat att familjemedlemmar från tid till annan medföljt. SCA har haft tillgång till affärsflyg i 35 år.

Sedan jag lämnade VD-skapet i SCA 2002 har jag haft och har sex styrelseuppdrag i stora, svenska börsnoterade företag, under perioden varav 3-4 ordförandeposter. Detta har inneburit att min närvaro i Stockholm ofta blivit påkallad med kort varsel även under min ledighet. När ledigheten tillbringats i Norrland och sådana avbrott skett har affärsflyget till Östersund blivit en lösning på detta. I övrigt i samband med ledigheter har naturligtvis inte affärsflyget utnyttjats.

Jag är som regel värd för några representationsjakter under ett år. Då deltar affärskontakter och ibland respektive – och då används affärsflyg. Jag använder givetvis inte affärsflyget när jag jagar privat.

Sverker Martin-Löf

Styrelseordförande i bl a SCA och Industrivärden

Utdrag ur intervju med SCAs styrelseordförande Sverker Martin-Löf angående Henvålen i DI den 15 december
Det är väldigt höga summor det uppges handla om, bland annat uppges SCA har rustat anläggningen i Henvålen i Härjedalen för över 100 Mkr. Är de här höga kostnaderna motiverade?

"Vi har förvärvat mark och en anläggning, det är en investering som SCA och två andra bolag – Industrivärden och Handelsbanken- har gjort för att få en bra representations- och konferensanläggning för sina kunder och affärskontakter istället för att arbeta med inhyrda lösningar. Det är en investering man kan få igen om man vill sälja den, och inga bortkastade pengar."

Den bilden som har målats upp – med vidlyftiga kostnader och helikoptertransporter för sprit och fällda älgar – hur rimmar den med SCA:s kärnvärden om hållbarhet och ansvar?
"Det där är för mig osannolika påståenden. Mig veterligen har det inte förekommit några som helst transporter av alkohol till några jägare. Sedan att man ibland måste ta in fällda djur med hjälp av helikopter så att de inte förfars, det kan väl ha förekommit."

Så som du ser det är det inget som rimmar illa med bilden av SCA i allt det här?
"Att ett stort skogsbolag som SCA som är globalt tillsammans med de andra bolagen i Industrivärden-sfären, Industrivärden och Handelsbanken går ihop om en konferensanläggning i Norrlands inland tycker vi är en bra lösning."

Publicerad 2014-12-13