Jan Johansson har i en kort film gett sina kommentarer till de senaste dagarnas medieuppmärksamhet. Nedan finns skriftlig intervju med Jan Johansson där han besvarar frågor som togs upp i filmen.

VD Jan Johansson – var kommer affärsflyget in i SCAs verksamhet?

SCA har de senaste åren gjort en stor förändringsresa. Vi har blivit mer globala, avyttrat vår förpackningsverksamhet och gjort stora förvärv inom hygiensektorn. Jag har inte besökt alla de 100 länder där vi har verksamhet – men jag har varit i många av dem. Vi i ledningsgruppen befinner oss på ständig resa. Inte för att vi gillar att resa, utan eftersom det är så jobbet måste skötas. Det går inte att hantera bara från en kontorsstol i Stockholm.

Jag förstår om våra resor med affärsflyg kan sticka i ögonen och leder till frågor. Det finns några tunga skäl för oss och andra bolag som reser som vi. Ett område är att vi arbetar och gör affärer med andra börsnoterade bolag och det kräver konfidentialitet och extra sekretess. Vi måste kunna arbeta och hålla möten under flygresorna, då vi diskuterar konfidentiell information. Vårt jobb kräver en stor flexibilitet. Att vi på ett snabbt sätt och ofta med kort varsel ska kunna resa men även hantera ändrade planer. Det är också en fråga om säkerhet.

Huvuddelen av vår verksamhet ligger utanför Sverige, ofta långt utanför Sverige. Vi har verksamhet i över 100 länder. Det förekommer också resor i anslutning till representation och ibland resor med medföljande, både inom Sverige och internationellt. Vi har naturligtvis en policy för sådana frågor. I de fall då en medföljande är med på resan så betalar den personen för resan baserat på reguljär alternativ resekostnad, vilket givetvis även gäller för mig. Detta har gällt för företagsledningen sedan vi började använda affärsflyg på 80-talet.

Hur ser du på kritiken som nu riktas mot SCAs utnyttjande av affärsflyg?

SCA har ett allt starkare varumärke, Team SCA och deras framgångar över hela världen är ett exempel på detta. Vi har en stark miljö-och hållbarhetsprofil som vi är angelägna om att vårda och utveckla. Vi tar naturligtvis intryck av debatten. Vi ser redan i dagsläget över hur vi reser och tittar även på om vi kan vi utöka de möten som redan idag sker som video- eller telefonmöten. Dock kräver många möten fysiska träffar. Vi kommer även att se över fördelningen mellan affärs- och reguljärflyg. Vi har genomgått stora förändringar och de rutiner för flyg som gäller när man är inne i en intensiv affärsfas kanske inte är de som gäller i ett senare skede. Det är möjligt att några resor som gjorts med affärsflyg skulle kunna ha gjorts med reguljärflyg. Det tar vi till oss och ser över.

Har du något budskap till SCAs medarbetare och aktieägare?

SCA vill vara lyhörda, är hållbara och vi kommer att redovisa hur vi klimatkompenserar affärsflyg. Samtidigt måste vi kunna arbeta effektivt och vi måste hantera konfidentiell information när vi reser. Det är den balansen kring affärsflyg som vi ska ha. Det går bra för SCA. Vi har gjort stora förändringar, vi är idag ett globalt hygien och skogsindustriföretag med spännande verksamheter över hela jordklotet. Vi ska fortsätta utvecklas och ta nya steg. Vi kommer också att fortsätta att resa – även med affärsflyg. Samtidigt ska vi fortsatt vara ledande på hållbarhet.

Publicerad 2014-11-27