SCA, det ledande globala hygien- och skogsindustriföretaget, stärker sin närvaro i Mellanöstern genom att förvärva återstående 50 procent av joint venture bolaget Fine Sancella från Nuqul Group. Köpeskillingen för de återstående aktierna uppgår till cirka 25 MUSD (cirka 165 MSEK) på skuldfri bas.

Fine Sancella är en ledande aktör inom mensskydd i delar av Mellanöstern under varumärkena Nana och Cinderella. Bolagets omsättning uppgick 2013 till cirka 200 MSEK.

Genom att äga hela bolaget stärker vi vår närvaro i Mellanöstern som är en strategiskt viktig tillväxtmarknad för SCA.

2007 förvärvade SCA 50 procent av bolaget Fine Sancella.

Publicerad 2014-06-17