Kinas vice hälsominister Liu Qian besökte Sverige i veckan för att studera den svenska hälso- och sjukvården. SCA var ett av de företag som fick möjlighet att träffa honom och åtta direktoratsansvariga under ett rundabordssamtal på Rosenbad.

SCA var inbjudet i egenskap av expert på inkontinensfrågor, äldreomsorg liksom infektionskontroll. Sammantaget medverkade ett tiotal svenska företag i rundabordssamtalet.

- Kineserna arbetar med att effektivisera sitt hälso- och sjukvårdssystem och de är bland annat intresserade av att samarbeta med oss kring utbildning av sjuksköterskor, säger Anna Brodowsky, VP Public Affairs som tillsammans med Gunnar Preifors, Strategic Health Care Affairs Director, representerade SCA.

- Sjuksköterskeyrket har låg status i Kina. Genom att utbilda sjuksköterskorna så att de kan utföra mer specialiserade uppgifter skulle man kunna frigöra tid för läkarna och därigenom göra vården mer resurseffektiv.

SCA har hittills utbildat 10 000 sjuksköterskor i Kina inom inkontinensvård och har dessutom utbildat 3 200 vårdbiträden och 1 000 vårdhemschefer.

Sverige och Kina har ett nära samarbete kring hälso- och sjukvården genom ett så kallat Memorandum of Understanding (MoU) och Liu Qians besök arrangerades av svenska socialdepartementet och Swecare, en organisation som arbetar för att marknadsföra svensk sjukvård och svenska företag.

Publicerad 2014-06-11