World Water Day 2014 firas runt om i världen i dag, med särskilt fokus på hållbar vatten-och energiförbrukning. Som ett globalt företag med produktion i 40 länder, är SCA mycket engagerad i dessa två områden och även uppnått imponerande resultat under 2013.

Enligt FN har över 80 procent av det vatten som används i världen inte samlats in eller behandlas, 783 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten, och nästan 2,5 miljarder har inte tillgång till basal hygien, främst i utvecklingsländer. Detta är en av orsakerna till att FN: s initiativ World Water Day, en global dag för att öka medvetenheten. I år betonas även hållbar energianvändning.
Hållbar vatten- och energiförbrukning är en prioritet för SCA. Här är några fantastiska exempel på vad vi åstadkommit under 2013:

Mål för vattenförbrukning uppnådda i förväg
År 2013 lyckades SCA, i helhet, att leverera på våra två hållbarhetsmål för Vatten: minska vattenförbrukningen i vattenstressade områden med 10 % till år 2015 (med 2010 som referensår) samt att alla SCAs massa-och pappersbruk skulle ha mekanisk och biologisk vattenrening till år 2015. Vid utgången av 2013, minskade vattenanvändningen i vattenstressade områden med 10,4 procent jämfört med referensåret 2010. Det innebär att SCA redan uppnått målet förra året, hela två år tidigare än planerat. Dessutom, av koncernens 44 massa-och pappersbruk har mekaniska och biologiska system för spillvattenbehandling installerats vid 42 anläggningar, vilket också är en bedrift att vara stolt över .

Vår skog är en plattform för förnybar energi och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna. SCA arbetar på bred front för att öka tillgången till förnybar energi. Skogen spelar en central roll som en plats för nya vindkraftparker, och vindkraft står för en betydande del av SCAs program för förnybar energi. Den första vindkraftparken invigdes i september 2013 som en del av SCA och Statkrafts storsatsning på vindkraft i Västernorrlands och Jämtlands län.

Hållbar skogsförvaltning som innebär återplantering ökar absorption och binder koldioxid i växande skog. Växande träd behöver 1,3 ton koldioxid för att producera en kubikmeter virke. SCAs skogar har en årlig nettotillväxt på 1 %, vilket innebär att de absorberar 2,6 miljoner ton koldioxid per år, vilket överstiger de totala utsläppen av koldioxid från SCAs samtliga produktionsanläggningar * med bred marginal. * SCAs användning av fossila bränslen.

En ny biobränsleeldad mesaugn vid kraftlinerbruket i Munksund kommer att minska koldioxidutsläppen med 75 % och kostnaderna med SE K 50m per år. Anläggningen kommer att tas i drift under 2014.

Vi har förbättrat och sparad energi på daglig basis
Sedan 2003 har vi genom vårt ESAVE-program bidragit till energibesparingar och ökad effektivitet i alla våra affärsenheter. Ett typiskt ESAVE projekt skulle kunna innebära att minska elförbrukningen genom att förbättra eller byta ut pumpar, kompressorer, fläktar och belysning. Vårt energieffektivitetsprogram resulterade i en 1,7 % minskad energiåtgång per ton.

Team SCA och Vatten

Team SCA är också engagerad i att skydda haven, ett ämne nära deras hjärtan av uppenbara skäl. Läs mer på teamsca.com.

Publicerad 2014-03-22