För sjunde året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute.

SCA är ett av endast nio företag inom kategorin konsumentprodukter som i år har tilldelats utmärkelsen. Utmärkelsen The World's Most Ethical Companies (Världens mest etiska företag) uppmärksammar företag som inte bara gör uttalanden om att göra affärer på ett etiskt vis utan också lever som de lär och går från ord till handling.

"Hela gemenskapen av världens mest etiska företag har en tro på att kunder, medarbetare, investerare och tillsynsmyndigheter lägger stort värde på förtroende och att etik och god förvaltning är nyckeln i att förtjäna det förtroendet,"säger Ethispheres koncernchef, Timothy Erblich i en press release.

SCAs uppförandekod hjälper oss förvandla vår värdegrund till handling, och den utgör grunden för vårt sociala ansvar och vår omtanke för miljön. Vårt rykte bygger på förtroende, ett förtroende som SCA förtjänar genom att sköta vår verksamhet och våra relationer på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att genomföra riskanalyser, utbildning, revisioner och andra övervakningsprocesser för att säkerställa att vår uppförandekod följs.

Vad gör ett företag etiskt?
Ethisphere Institute har fastställt principer som anger vad som gör ett företag etiskt, genom att fördela procentenheter för vad institutet anser vara de viktigaste faktorerna. Poäng fördelas genom fem huvudkategorier:

• Etik -och efterlevnadsprogram (25 %) ,
• Rykte, ledarskap och innovation (20 %) ,
• Bolagsstyrning ( 10 %) ,
• Företagets sociala ansvar (25 %)
• Etik (20 %) .

Den fullständiga listan över världens mest etiska företag 2014 hittar du här: http://ethisphere.com/worlds-most-ethical/wme-honorees/ .

Om Ethisphere Institute
Ethisphere ® Institute är ett oberoende centrum för forskning, best practice och ledarskap som främjar bästa praxis inom företags etik och bolagsstyrning. Ethisphere Institute hjälper organisationer att förbättra efterlevnaden av sina etikprogram, minska risker och förbättra relationer med anställda, affärspartners, investerare och samhället i stort. Ethisphere utvärderar och jämför efterlevnad och styrningsprogram, uppmärksammar framstående företag genom dess The World's Most Ethical Companies® program. Mer information om Ethisphere finns på : www.ethisphere.com .

Publicerad 2014-03-20