På fyra år har Kina gått från att vara en mindre marknad för SCA Timber till en av de största. För att hantera denna tillväxt har SCA Timber etablerat ”SCA Timber China & S.E Asia” i Hongkong. Härifrån ska all försäljning och administration hanteras för den kinesiska marknaden samt andra intressanta områden i Asien, inklusive Vietnam och Sydkorea.

SCA Timber har funnits i Kina sedan slutet av 1990-talet. När SCA först började sälja på Kina var det mest små volymer och oregelbundna leveranser. Därefter handlade det under några år om att vidareförädla produkter i Kina, avsedda för den europeiska fönsterindustrin. Nu är det export av sågade trävaror till kinesisk träindustri som ökar mest.

– Vi var tidigt ute med att finnas på plats i Kina, förklarar Mathias Fridholm. Det var bra tajming och vi har lärt oss mycket. Vi har nu lyckats skapa en plattform med stort nätverk, god service och närhet till kunderna., säger Mathias Fridholm, VD för SCA Timber China & SE Asien.
Omkring 40 procent av virkesvolymen från Sverige till Kina 2013 kom från SCAs sågverk. Företag från Ryssland eller Kanada är fortfarande de största leverantörerna, men prognosen är att virkesvolymerna från Sverige till Kina fortsätter att öka.

"Vi vill vara mer än enbart en leverantör av råvara. Nu sätter vi större fokus på långsiktiga relationer och framtida värdeutveckling än på volym, säger Mathias Fridholm, som även agerar på uppdrag av svenska Holmen och Martinsson.

"Kina är en enormt stor marknad där vi tjänar på att samarbeta. Tillsammans kan vi erbjuda dimensioner och kvaliteter som varken ryssar eller kanadensare kan matcha." avslutar Mathias.

 

Publicerad 2014-02-28