SCA ökar närvaron i skolan bland unga flyktingkvinnor i Södra Sudan genom att tillhandahålla sanitetsbindor. Möjligheten att kunna gå i skolan är avgörande för en ung flyktingkvinnas livssituation och de extra påfrestningar och utmaningar hon är utsatt för.

Under 2012 och 2013 har SCA donerat cirka en million sanitetsbindor och trosskydd till unga flyktingkvinnor i Södra Sudan genom organisationen, United nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. SCA och UNHCR arbetar tillsammans för att öka närvaron i skolan bland unga kvinnor genom att verka för jämställdhet och samma rätt till utbildning för unga kvinnor som för unga män.

Den begränsade tillgången till hygienprodukter så som sanitetsbindor tvingar unga kvinnor att stanna i flyktinglägren under menstruationen. Detta får till följd att de missar cirka en veckas skolgång i månaden och där av hoppar av skolan i förväg.

Tillgång till sanitetsbindor är viktigt
Ett flyktingläger kan vara en farlig plats att befinna sig på, speciellt för unga kvinnor. Skolan skapar ett viktigt andrum och låter barn vara barn igen. Barnen får chansen att leka med andra barn i sin egen ålder. Att fokusera på skolan kan också få dem att tänka på annat än på deras nuvarande situation. Skolan tillhandahåller också ett fysiskt skydd vilket gör det extremt viktigt att unga kvinnor har samma möjlighet att gå till skolan som unga män. För att möjliggöra detta är tillgången till sanitetsbindor avgörande.

"Nu kan jag sitta i skolan under långa stunder och fokusera att lära mig saker. Tidigare satt jag bara och funderade på hur jag skulle ta mig till flyktiglägret och tillbaka igen utan att missa för mycket" säger en ung kvinna från flyktinglägret Ajoung Thok i Unity State.

Fältarbetare på plats vittnar om tydliga förbättringar i skolnärvaron hos unga kvinnor. Och, de unga kvinnorna som fått tillgång till sanitetsbindorna uppskattar mycket den hjälp de fått och möjligheten att dagligen kunna gå till skolan.

"Jag är förbluffad över den ökade skolnärvaron bland unga kvinnor efter att de har fått tillgång till sanitetsbindorna" säger en fältkoordinator vid Ajoung Thok.

"Att stödja kvinnors rätt att fullt ut delta i samhället - socialt, utbildningsmässigt och yrkesmässigt – ingår i SCAs hållbarhetsambitioner. Det gör vi bland annat genom att ge dem tillgång till hygienlösningar," säger Marita Sander, Communications Director Sustainability

Publicerad 2014-01-20