Förra veckan avklarades FN:s årliga klimatkonferens (COP 19) i Warszawa i Polen och förutom politiker deltar även ett stort antal intresseorganisationer och företag. Syftet är att lösa klimatfrågan och SCA presenterade ett förslag som skulle kunna lösa det.

SCA deltog i klimatkonferensen för att sprida budskapet att hållbart skogsbruk och fiberbaserade produkter kan spela en betydelsefull roll för att lösa klimatproblematiken.

Genom sitt medlemskap i World Business Council for Sustainable Development (wbcsd) har SCA deltagit i att ta fram förslag för att lösa klimatfrågan. SCAs bidrag rör skogens förmåga att absorbera koldioxid. Förslaget läggs nu fram av wbcsd som en av de fem bästa idéer för att rädda världen på klimatområdet.

Varje år sker en nettoförlust av skogsarealer i världen motsvarande 5,2 miljoner hektar skog. Växande träd absorberar koldioxid och träbaserade produkter lagrar koldioxid. Avskogningen är därför direkt hänförlig till 15-20 procent av världens totala utsläpp av koldioxid.

SCA återplanterar träd för att ersätta de skördade träden och håller en nettotillväxt på 1 procent per år i sina skogar. Detta innebär att skogen nettoabsorberar 2,6 miljoner ton koldioxid vilket är mer än SCAs totala utsläpp från användning av fossila bränslen.

– Om häften av världens skogsägare skulle sköta sina skogar som SCA så skulle klimatfrågan vara löst säger Patrik Isaksson, SCAs miljöchef och tillägger att om man dessutom väljer att ersätta material med negativ klimatpåverkan, som cement och betong, till trä så kan effekten bli ännu större.

I korthet handlar klimatlösningen om att skala upp den svenska modellen för skogsbruk. Införs skogsbruk enligt svensk modell i hälften av världens skogar samtidigt som avskogningen stoppas och skogsskador halveras skulle alla världens utsläpp av koldioxid absorberas i växande skog, haven och övrig vegetation.

Läs mer om konferensen >>>

Publicerad 2013-12-02