Vad tycker du är riktigt viktigt? Hjälp oss att prioritera och fokusera på rätt saker.

SCA anser att en aktiv och konstruktiv dialog med intressenter som anställda, kunder, konsumenter och investerare förbättrar hur vi formulerar och implementerar vår affärsstrategi.

Med andra ord - vi behöver få veta vad du tycker är viktigt. Hjälp oss att förbättra verksamheten genom att svara på en kort undersökning. Det tar bara ett par minuter.

Resultatet kommer att redovisas i SCAs Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2013 och ge oss vägledning i det framtida strategiarbetet. Alla svar är anonyma.

Till undersökningen

Stort tack för hjälpen!

Kersti Strandqvist, Hållbarhetsdirektör, SCA

Publicerad 2013-12-19