SCA ordförande Sverker Martin-Löf har fått ett erkännande för sitt enastående bidrag till pappersindustrin.

Den 3 oktober blev SCAs ordförande invald i Paper Industry International Hall of Fame. The Paper Industry International Hall of Fame erkänner individer som genom sina gärningar har förbättra pappersindustrin (och närstående industrier) världen över. Martin-Löf och fem andra pappersindustriledare från USA, Finland, Tyskland och Sverige har blivit utvalda att ingå i Paper Hall of Fame 2013.Martin-Löf, som är erkänd för sina framstående insatser som ledare, är en av Sveriges mest kända industrimän. Han har spelat en nyckelroll i ett antal svenska industrier, bland annat massa och papper. Han var SCAs VD och koncernchef 1990-2002 och har varit styrelseordförande sedan 2002. Under hans ledarskap, och tillsammans med vd Jan Johansson, har SCA genomfört en ompositionering och ökat andelen förädlade produkter som helt vände SCAs produktmix. Vid utgången av 2012 utgjorde mjukpapper och personliga hygienprodukter, inklusive globala varumärkena Tork och TENA, 80 procent av SCAs totala försäljning.

Förutom SCA, är Martin-Löf för närvarande styrelseordförande i Industrivärden, som har stora investeringar i bland annat SCA, Handelsbanken, Sandvik, Volvo, Ericsson, SSAB, Skanska och ICA-koncernen. Martin-Löf är även ordförande i SSAB samt vice ordförande i Ericsson och Handelsbanken samt styrelseledamot i Skanska.

Läs mer om Paper Industry International Hall of Fame.

Publicerad 2013-10-04