Vatten har en viktig roll. Varje år passerar miljontals kubikmeter vatten genom SCAs pappersbruk runtom i världen. Det går åt mycket vatten vid produktionen av papper, och SCA har ambitiösa mål för att använda det så smart och hållbart som möjligt – särskilt i länder som Mexiko, där vattentillgången är begränsad.

Baserat på globalt accepterade metoder från World Resources Institute och egna bedömningar, har SCA identifierat nio anläggningar i sex geografiska områden med vattenbrist. Mjukpappersbruket i Sahagún i Mexiko är ett av dem.– Vårt pappersbruk i Sahagún är beläget nära Mexiko Citys stadsområde där vatten är en bristvara och alltså dyrt, berättar Roberto Deleón, fabrikschef på Sahagún.

Sahagún är den nyaste av SCAs fabriker, invigd i början av 2011. Det var ett nyckelprojekt som levererades med ett standardsystem för vattenhantering och flera åtgärder har genomförts för att minska åtgången av sötvatten.

– Så snart produktionen blev stabil kunde vi börja arbetet med att optimera effektiviteten och vattenförbrukningen. Inledningsvis gick det åt 25 kubikmeter vatten för varje ton färdigt mjukpapper, säger Roberto Deleón.Vatten har en viktig roll i så gott som alla steg i papperstillverkningen. SCA använder runt 210 miljoner kubikmeter vatten varje år vid sina anläggningar runtom i världen. Av detta vatten går 60 procent till att transportera fibrer under produktionsprocessen och resterande mängd används som kylvatten. Kylvattnet har marginell eller ingen inverkan på SCAs vattenavtryck. Det är den stora mängden processvatten som länge har stått i fokus för SCAs miljöavdelning. Det här vattnet renas innan det släpps ut.

Ny teknik och metoder

– Vårt mål är att både minska vattenåtgången med hjälp av nya och mer miljöanpassade metod­er, och att se till att utsläppen renas och behandlas på ett hållbart sätt, säger Patrik Isaksson, miljöchef på SCA.Om miljöpåverkan i sig inte hade varit en tillräcklig drivkraft, är vattenkostnaden hög nog för att det ska löna sig att minska vattenanvändningen. Varje kubikmeter vatten kostar 12 peso (cirka 6 kronor) vilket motsvarar ett vattenpris per ton papper på nästan 150 kronor. Varje kubikmeter vatten man kan dra ned på ger en årlig besparing på cirka 378 000 kronor.

– Vi använde ansenliga mängder vatten i avsvärtningsanläggningen, där returpapper omvandlas till massa. Genom att sluta ett kretslopp kunde vi återanvända vattnet från det andra steget i papperstillverkningen i vår massaproduktion, säger Roberto Deleón.

Genom denna åtgärd, och genom att sluta kretsloppet i anläggningens vakuumsystem, lyckades Roberto Deleón och hans kollegor minska vattenförbrukningen från 25 till 18 kubikmeter per ton producerat papper. En tredje åtgärd – att sluta kretsloppet i tätningssystemet för alla pumpar i massaproduktionen och i pappersmaskinen – drog ned förbrukningen ytterligare, till 15,7 kubikmeter per ton.– Vårt slutliga mål är att komma ner till tio kubikmeter per ton år 2016. För att nå dit måste vi laborera med cirkulationshastigheter och joniska laddningar, vilket är svårare rent tekniskt, men vi tar oss dit, ett steg i taget.

Minskad vattenförbrukning

I slutet av 2012 hade Sahagún minskat sin vattenförbrukning med 15 procent. Anläggningen har ett eget vattenreningsverk med biologisk rening för att minska det organiska innehållet i avloppsvattnet. Sahagún-fabriken uppfyller därmed redan SCAs högt satta mål för vatten, som säger att alla massafabriker och pappersbruk ska ha mekanisk och biologisk rening av avloppsvatten år 2015. Av koncernens 40 massafabriker och pappersbruk, har 38 redan installerat biologiska reningsverk, och ytterligare ett är på gång.

Publicerad 2013-10-25