Genom att hitta effektiva sätt att minska sin energiförbrukning sparar SCAs bolag för sågade trävaror SCA Timber över 2,7 miljoner euro varje år. Den minskade energiförbrukningen bidrar också till mindre miljöpåverkan och ett mer hållbart samhälle.

För några år sedan SCA Timber gjorde en inventering av sin energiförbrukning med syfte att sänka kostnaderna. För att identifiera läckage och onödig energiförbrukning initierade Jerry Larsson, teknisk direktör på SCA Timber, inspektionsrundor vid sågverket i Bollsta, Ångermanland.

"Vi letade efter saker som läckande tryckluft, gnolande enheter, onödiga lampor, etc. Utöver detta har vi även arbetat konsekvent med att sprida kunskap och engagera anställda att minska energiförbrukningen genom att sätta mål och följa upp. På senare tid har vi också genomfört nattliga inspektionsrundor när produktionen stått stilla för att se om vi kan göra ytterligare energibesparingar," säger Jerry Larsson.

Sedan starten av projektet 2005 fram till idag har SCA Timber minskat elkostnaderna med 2,7 miljoner euro per år.

Klimatpåverkan har minskat enormt

Undersökningarna visade också en hög konsumtion av fossila bränslen vid Bollsta sågverk.

"Genom att ersätta den gamla fossilbränsleeldade pannan med en ny biobränsleeldad panna har vi minskat koldioxidutsläppen från 26 kilo per producerad kilowattimme till 1. Det biobränsle som används är bark, dvs. resterna från SCA Timbers egen produktion vilket gör allt mycket mer energi - och kostnadseffektivt," säger Jerry .

Publicerad 2013-10-11