För fjärde året i rad har SCA kvalificerat sig till Climate Disclosure Leadership Index för sin detaljerade och transparenta klimatrapportering. CDP representerar 722 institutionella investerare med 87 biljoner dollar i tillgångar under förvaltning. SCAs prestation tillkännages i rapporten CDP Nordic 260 Climate Change Report 2013.

CDP Nordic 260 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) lyfter fram bolag på de nordiska börserna, som har uppvisat en väl utvecklad styrning av sin rapportering av klimatrelaterade uppgifter.

I år deltog SCA i CDP:s klimatprogram, utformat för att möjliggöra hanteringen av utsläpp av växthusgaser och de risker och möjligheter som är förknippade med klimatförändringen.

"Att SCA ingår i CDP:s Climate Disclosure Leadership Index är ett kvitto på att SCA har högsta prestanda på system för rapportering av klimatrelaterade uppgifter. Det visar också att vi hanterar risker och möjligheter kopplade till klimatförändringen på rätt sätt ", säger Jan Johansson, SCAs VD och koncernchef.Företagen rankas efter sin information om klimatpåverkan och en hög poäng indikerar god intern datahantering och förståelse för klimatförändringsrelaterade frågor som påverkar företaget.

CDP-index är ett utvärderingsverktyg för institutionella investerare som lyfter fram företag med de bästa rapporteringsmetoderna och med förmågan att ta itu med koldioxidutsläpp och klimatförändringar.

Rapporten Nordic 260, inklusive namnen på de företag som presenteras i CDLI, kan laddas ner på http://www.cdp.net/.

Publicerad 2013-10-07