Barn i förskoleålder är nyfikna och aktiva och använder konstant sina händer till att undersöka sin omgivning. En ny internationell undersökning visar att tre av fyra föräldrar tror att ökad kunskap om handtvätt i förskolan skulle minska antalet sjukdagar.

Virus och sjukdomar sprids på förskolor i en rasande takt. Den vanligaste smittokällan och bärare av infektioner är våra egna händer.I samband med den globala handtvättardagen den 15 oktober lanserar Tork, SCAs globala varumärke för AFH-mjukpapper, en app som lär barnen hur man tvättar händerna. Appen heter "Ellas Handtvättäventyr" och är framtagen för att underlätta för föräldrar och förskolepersonal.

– Förbättrad handhygien på förskolor kan bidra till minskad samlad sjukfrånvaro för hela familjen. Genom att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten kan ohälsosamma bakterier reduceras kraftigt säger Rolf Andersson, Hygienexpert på SCA och fortsätter:

– Men det handlar även om att torka händerna riktigt torra. Fuktiga händer sprider fortfarande bakterier. På en förskola ska det helst vara en pappershanduk som sedan slängs. Att veta hur och när man ska tvätta händerna ska vara lika självklart som att borsta tänderna.

Ladda ned appen gratis

"Ellas Handtvättäventyr" är utvecklad för surfplattor och kan laddas ned gratis via App Store eller Google Play.

Svensk statistik från undersökningen

  • 86 % tycker att det är viktigt att barnen lär sig god handhygien i förskolan
  • 63 % tror att familjens samlade sjukfrånvaro skulle minska om handhygienen var bättre på deras barns förskola
  • Vård av sjuka barn orsakar stress för 66 % av småbarnsföräldrar
  • 43 % vet inte vilka rutiner som deras barns förskola har för handhygien
  • 80 % av föräldrarna behöver påminna sina barn om att de ska tvätta händerna
  • Hälften av de tillfrågade föräldrarna tror att en lekfull inlärning kan förbättra barnens handhygien och att förskolepersonalen skulle ha nytta av läromedel som lär ut på ett roligt sätt.

Om appen – "Ellas handtvättäventyr"

Appen är utvecklad för surfplattor och finns tillgänglig på både App Store och Google Play. Genom en mix av spel och pedagogik lär den ut när, hur och varför man ska tvätta händerna. Målgruppen är barn mellan 2-6 år. Spelet är interaktivt och intuitivt, och utan skriven text vilket gör det enkelt att förstå och ta till sig även för de allra minsta. Appen är faktagranskad av Smittskydd i Västra Götaland.Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Questback på uppdrag av SCA under augusti och september 2013. Resultatet utgörs av svar från 3 121 slumpmässigt utvalda föräldrar med barn på förskola. Respondenterna är jämnt fördelade över länderna: Sverige, Storbritannien, Finland, Tyskland, Nederländerna och Frankrike. Data har samlats in via online-paneler, och deltagarna har bjudits in att delta via e-post. Siffrorna är avrundade.

Publicerad 2013-10-15