SCAs logistikbolag SCA Logistics hårda arbete för att minska bränsleförbrukningen på sina RoRo-fartyg har gett mycket goda resultat. Under 2013 har man lyckats minska bränsleförbrukningen med 3,4 procent jämfört med 2012. Minskningen av miljöpåverkan motsvarar elförbrukningen för 1140st villor.

Priset på bunkerolja har skjutit i höjden under de senaste fem åren. Ett ton bunkerolja som kostar 2 000 kronor under 2007 kostar nu cirka 4 000 kronor. För att hålla kostnaderna nere, har SCA Logistics vidtagit åtgärder för att minska fartygens bränsleförbrukning. Förutom betydande ekonomiska vinster har koldioxidutsläppet minskat med 2 845 000 kg per år.

Framgångsrika åtgärder för att minska bränslekostnaderna

Nya autopiloter – Nya autopiloterna monteras på fartygen för att hjälpa dem att köra jämnare och uppnå en optimal svängradie. Tack vare de nya autopiloterna behöver inte rodret arbeta så hårt och fartygen körs smidigare med mindre motstånd och mindre vibrationer.

Nya flödesmätare - flödesmätare installerades vilket gör det möjligt för kaptenen att övervaka bränsleförbrukningen vid varje given tidpunkt och göra justeringar om det behövs.

Skroven fria från alger - Alger på skrovet ökar motståndet i vattnet, minskar hastigheten och ökar bränsleförbrukningen. För att hålla bränslekostnaderna nere har man prioriterat att hålla skrovet fritt från alger. "Alger är främst ett problem under sommaren eftersom algerna växer snabbast i varmt vatten och is automatiskt borstar botten ren under vintern . Tidigare borstade vi skrovet en eller två gånger varje sommar, numera borstar vi inte bara skrovet utan även roder och propellrar tre gånger varje sommar, vilket har bidragit till lägre bränsleförbrukning ", säger Lars Petersson , Senior Advisor på SCA Logistics.

Planerad körning gör skillnad - Att minska bränsleförbrukningen är inte bara en fråga om tekniska förändringar, det handlar också om hur fartyget manövreras.

"Det är viktigt att använda fartyget så smidigt som möjligt. Före varje avresa gör jag en grov färdplan där jag bland annat tar hänsyn till tidvattnet i London och vädret i Östersjön och Nordsjön . Då kan vi besluta om att korsa Nordsjön eller ta Kielkanalen. Sträckningen genom Kielkanalen är kortare än över Nordsjön, men å andra sidan är det dyrare. Det innebär att vi måste väga kostnaden för drivmedlet mot kostnaden för att åka i kanalen, vilket gör att vi blir ännu bättre på att minska våra kostnader, " säger Martin Persson, kapten m / v Obbola .

Betydelsen av lots dispens - Alla kaptener på SCAs systemet fartyg har en lots dispens. Detta sparar mycket tid när det gäller lotsning eftersom att vänta på en lots kan dröja och således orsaka förseningar.

Publicerad 2013-10-30