Tack vare smarta lösningar och stort engagemang hos driftspersonalen behöver man inte längre elda med såpa i sodapannan vid Munksunds kraftlinerbruk. Ekonomiskt innebär det en besparing på cirka 17 miljoner kronor per år och ett minskat utsläpp av kväveoxider med 13 procent.

Tidigare användes såpa som tillsatsmedel i sodapannan för att få en effektiv förbränning. Såpan är en biprodukt som kommer från sulfatmassaprocessen. Att man nu inte längre behöver elda med såpa innebär flera viktiga fördelar.– Förutom den ekonomiska besparingen får vi numera också mindre energiförluster och bättre kvalitet på grönluten. Vi har också kunnat minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i luften, säger Stefan Lundkvist, blockingenjör vid Munksunds bruk.

En lång rad justeringar

Att såpa inte längre behövs vid förbränningen är resultatet av ett förbättringsprojekt där man gjort en lång rad justeringar av processen. Projektarbetet har letts av Stefan tillsammans med en projektgrupp bestående av en sodahusoperatör från varje skiftlag.

– Det har inte krävts några investeringar för att genomföra projektet, utan det är tack vare den erfarenhet och engagemang som finns hos driftspersonalen som gjort att vi fått ett sådant bra resultat, säger Stefan och tillägger:

– Samtidigt har vi lärt oss jättemycket om hur processen fungerar.

Utbytta lutsprutor

En av de konkreta åtgärder som gjorts är att implementera luft- och lutsstyrning på sodapannan.

– För att göra detta möjligt har vi i samarbete med vår egen automationsavdelning tagit fram ett speciellt dataprogram som gör att vi bättre kan kontrollera förbränningen, speciellt vid lastförändringar. Vi har också bytt ut lutsprutorna mot en modell med en annan typ av munstycken, vilket gjort att vi fått bättre kylning och lättare att placera bädden topografiskt. Även det har varit en viktig framgångsfaktor, säger Stefan.

Eftersom såpan inte längre behövs i sodapannan kan man tillverka och sälja dubbelt så mycket tallolja vid SCA Munksund. Såpa används som råvara vid tillverkningen av tallolja. Det är en produkt som Munksunds bruk säljer vidare till företaget Sunpine som tillverkar råtalldiesel, RTD.

Text: Per-Anders Sjöquist

Publicerad 2013-09-27