SCA har ännu en gång inkluderats i Dow Jones Sustainability Europe Index, ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex.

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) lanserades 1999 som världens första globala hållbarhetsindex. Indexen är indelade i regioner och följer världens ledande företag utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier. Indexen fungerar som ett riktmärke för investerare som integrerar hållbarhetsaspekter i sina aktieportföljer.

" Vi är mycket glada över att vårt hållbarhetsarbete får ett sådant erkännande. Vi är mycket stolta över att återigen vara med i indexet. Hållbarhet är en viktig del av vår strategi för tillväxt och värdeskapande för vår verksamhet såväl som för människor och natur ", säger Kersti Strandqvist, SVP Corporate Sustainability på SCA.

Över 3 000 börsnoterade bolag, inklusive 800 företag på tillväxtmarknaderna, uppmanas att rapportera om sitt hållbarhetsarbete. I DJS Europa Index ingick endast 177 bolag.

Publicerad 2013-09-13