SCAs mjukpapperfabrik i österrikiska Ortmann har kommit på ett sätt att ta tillvara på avfall och omvandla det till lastpallar. Innovationen är ännu i ett tidigt skede men potentialen är stor eftersom det är både miljövänligt och ekonomiskt genomförbart.

Innovationsprojektet är ett samarbete mellan fabriken i Ortmann och the Interuniversity Research Institute for Agrobiotechnology (IFA) i österrikiska Tulln. Projektet syftar till att skapa nya produkter genom att återvinna fibrer från mjukpappertillverkningen genom extrudering eller andra liknande processer.

"Fiberrester är ett förnybart och hållbart alternativ till plast eller trämaterial. Lastpallarna som vi kan producera genom extrudering stödjer SCAs ambition att leverera hållbara lösningar och minimera vår påverkan på miljön. Dessutom kan vi spara mycket pengar eftersom vi inte längre kommer att behöva spendera miljoner på omhändertagande av fiberrester varje år samt slippa lägga pengar på att köpa lastpallar, förklarar Herbert Buchinger, SCA Ortmanns miljöchef och ansvarig för projektet.Extrudering är en erkänd teknik för att bilda material. Extrudering går till så att materialet trycks genom ett munstycke, en så kallad matris. Matrisens utformning bestämmer hur profilens form blir. Föremål som extruderats är normalt ganska långa och har alltid samma genomskärningsyta längs hela längden.

Avfallet från fabriken i Ortmann används idag i byggnadsindustrin.

"Vi har för närvarande ett samarbete med tegel-och cementindustrin som använder materialet i produktionsprocesserna men det är en kostsam affär för oss eftersom vi måste betala dem för att ta hand om det, säger Herbert och tillägger:

"Samarbetet med Tulln fungerar mycket bra. De har en mycket god kompetens och erfarenhet av extrudering och andra liknande processer och tillsammans strävar vi efter att skapa ett hållbart system för framställning av ekonomiska och miljövänliga produkter och processer, så vi ser fram emot att fortsätta vårt gemensamma projekt under 2013-2014.

Publicerad 2013-08-09