Känslor, relationer, sex och kroppen är ämnen som i vissa kulturer är tabubelagda. SCA vill ändra på detta och arrangerar utbildningsprogram för tonåringar på många av sina marknader runt om i världen. Bland annat i Latinamerika, Asien, Australien och Europa. Skolprogram i Frankrike och Mexiko är bara två exempel.

Under 2013 kommer SCAs franska hygienvarumärke Nana och franska Röda Korset att starta en utbildningskampanj – EVRAS – om relationer, känslor och sex. I programmet ingår skollektioner som hålls av frivilliga från Röda Korset. Skolbesöken skall bidra till att stärka självkänslan bland tonåringar så att de kan göra positiva val kring både sin egen och andras hälsa och känslor. Tonåringarna får möjlighet att diskutera, lufta åsikter och prata om ämnen som i vissa kulturer är tabubelagda. Produktchefen för Nana, Perrine Flipo, tror att programmet kan hjälpa unga människor att stärka sitt självförtroende och att våga vara mer öppna mot varandra. EVRAS har som mål att nå ut till 9 500 ungdomar.I Mexiko driver SCAs hygienvarumärke Saba ett motsvarande skolprogram. Målsättningen är att ge flickor mellan 11 och 15 år information som kring frågor som rör de fysiska och känslomässiga förändringar man upplever under puberteten.

– Det är mycket viktigt att stödja skolor med information som hjälper unga flickor att ta sig igenom den här tiden, förklarar hur och vilka hygienprodukter som kan användas, och också ger råd om personlig hygien, hälsa och näringsintag, säger Ivette Medrano, marknadsföringschef för Saba.

Programmet når över 12 000 unga flickor i runt 170 skolor varje termin. Som en del i programmet får de en informationsbroschyr och ett varuprov ur Saba Teens-serien.

Publicerad 2013-07-31