SCA påverkas av energipriser, både som konsument och som producent. När Europas framtid på energiområdet är oviss är det viktigt att vara medveten om de många förändringar som kan bli aktuella.

Papper är en energislukande produkt och inriktningen för den framtida energiregleringen är allt annat än tydlig. Detta är bakgrunden till att Ferdinand Graf von Keyserlingk noga bevakar energipolitiken.– Jag upptäcker ändringar i energilagstiftningen på ett tidigt stadium och informerar sedan övriga delar av företaget, så att vi kan utforma en brett anlagd energistrategi, säger Fredrik Graf von Keyserlingk som ansvarar för lagstiftningsfrågor och energiprojekt på SCA i Mannheim, Tyskland.

– Det är ganska unikt att SCA har någon som sysslar med detta hela dagarna, fortsätter han.

Alla Europas långsiktiga energimål kommer att medföra lagändringar, säger han, vare sig det handlar om att utveckla förnybara energikällor, skapa en gemensam europeisk energimarknad eller bli världsbäst på klimat. Dessutom kan kortsiktiga förändringar leda till blixtsnabba lagändringar. Ett exempel på det är när Tyskland 2011 över en natt beslutade att stänga sina kärnkraftverk.

Många av SCAs kostnader är kopplade till energipriser, konstaterar Fredrik Graf von Keyserlingk.

– SCA är en pappersproducent, men företaget genererar även kraft från naturgas, vind och biobränslen, använder massor av virke och har stora skogsinnehav. Vi har en mängd olika intressen inom energiområdet. Då är det desto viktigare att samarbeta över hela Europa och utveckla en samordnad energiplan som innefattar alla SCAs verksamheter.

Publicerad 2013-07-10