När SCA behövde besättningsmedlemmar för att delta ÅF Offshore Race (Gotland Runt) fick anställda ansöka om att vara med. Ansökningar skickades från hela SCA och slutligen valdes sjutton män och kvinnor från olika delar av SCAs verksamhet ut. Med stöd från professionella seglingscoacher kämpade de i Skandinaviens största seglingstävling.

ÅF Offshore Race (tidigare Gotland Runt) är ingen barnlek. De deltagande lagen seglar konstant i två till tre dagar och färdas ca 600 kilometer (eller 330 nautiska mil) från Skeppsholmen i Stockholm, via Sandhamn i Stockholms skärgård, runt Gotland och sedan tillbaka till Sandhamn. Brist på sömn och allmän komfort är bara två av utmaningarna under tävlingen.

SCA deltog med två Farr 45 båtar i tävlingen, SCA People och SCA Nature. Efter tre dagars konstant segling så korsade SCA Nature mållinjen i Sandhamn och knappt två timmar senare kom SCA People i mål.

"Vi hade bara tre dagar att träna och lära känna varandra. Ändå lyckades vi att skapa ett team som presterade bra tillsammans. Du måste lita på dina lagmedlemmar medan du arbetar och sover på båten. Vår skipper Johan hade uppenbart förtroende för oss eftersom han gav oss mycket ansvar. Självklart så blir man påverkad av lite sömn och endast frystorkad mat, även för mig med god seglingsvana, men upplevelserna, tävlingen och att jag fått nya vänner har vägt upp allt. Jag skulle göra det igen utan att tveka," säger Stephan Nieuwstraten som arbeter för SCA Logistics i Nederländerna.

"Det här är vad teamwork handlar om! Det har varit fantastiskt och fullt av kollektiva och individuella insatser som sporrat oss att prestera och göra saker som vi inte trodde vi var kapabla till. Dessa tre dagar med kollegor från hela världen har varit oförglömliga. Vi har alla förstått utmaningarna inom segling och jag önskar därför Team SCA stort lycka till i nästa Volvo Ocean Race 2014-2015," säger Isabelle Bonnissol som arbetar som Technical Trainer för SCA i Frankrike.Även de professionella seglingscoacherna ombord båtarna var nöjda med insatserna från de båda lagen.

"Vi hade en fantastisk tävling som satte prov på deltagarnas samarbetsförmåga, lagkänsla och målmedvetenhet. Samma saker som vi ville skapa förutsättningar för innan racet och som vi sedan lyckades upprätthålla under tävlingens alla tre dagar. Jag vågar påstå att vi skapade en speciell koppling och jag är övertygad om att deltagarna kommer att kunna dra nytta av sina lärdomar under tävlingen när det går tillbaka till sina ordinarie jobb runt om i SCAs organisation. De har även sagt till mig att det var en fantastisk upplevelse för dem, både ur ett personligt och ett SCA-perspektiv," sa Johan Larsson, professionell seglare och skipper på SCA Nature.SCA deltagande i ÅF Offshore Race har många kopplingar till Team SCAs deltagande i nästa Volvo Ocean Race 2014-2014.

"Träningen och genomförande av ÅF Offshore Race har inneburit en praktisk kurs i SCAs kärnvärden. Segling ställer höga krav på samarbetsförmåga, ansvar och utförande vilket också är områden som återfinns i SCAs kultur och sätt att arbeta. Efter att ha deltagit i denna tävling förstår jag mycket bättre vilket fantastisk prestation Team SCA gör och kommer att behöva göra för att tackla den utmaning som Volvo Ocean Race innebär," säger Helen Moriarty som arbetar som rådgivare åt sjuksköterskor för SCA i Storbritannien.

Publicerad 2013-07-05