Andra utgåvan av tidningen Shape 2013 är sprängfylld med intressanta artiklar. Läs bland annat om hur handlingsberedskap för olika typer av framtidsscenarier är en viktig framgångsfaktor för många företag. Läs också var de vanligaste bakteriefällorna finns i vår vardag– och hur du undviker dem.

Innehåll

06. En titt i kristallkulan
Att ha handlingsberedskap för olika typer av framtidsscenarier är en viktig framgångsfaktor för många företag.

16. Hotade skogar
Peter Holmgren, generaldirektör för Center for International Forestry Research, om väntande utmaningar.

20. Tidig pubertet
Förbättrad levnadsstandard är bara en av förklaringarnatill varför flickor i världen är allt yngre när de går in i puberteten.

24. Här gömmer sig bakterierna
Läs var de vanligaste bakteriefällorna finns i vår vardag– och hur du undviker dem.

36. Halva besättningen ombord
Fem av totalt elva kvinnliga besättningsmedlemmar är nu rekryterade till Team SCA – SCAs lag i Volvo Ocean Race.

Läs SHAPE 2/2013 >>>

Publicerad 2013-06-26