Det kan låta som en paradox, men militär teknik kan bidra till ett effektivare och mer miljöanpassat skogsbruk. Larvfötter på skogsmaskinerna förbättrar framkomligheten och är mer skonsam för marken i våra skogar.

Den svenska skogsindustrin har samarbetat med försvarsmaterialtillverkaren BAE Systems och utvecklat en snabb och smidig skotare med larvfötter, med band av gummi. Skotare med larvfötter testades redan på 1950-talet, men kunde inte matcha dåtidens överlägsna hjulteknik. För det mesta används hjuldrivna skotare för att transportera stockar från avverkningsplatsen. Men maskinerna kan väga upp till 40 ton, och orsakar djupa spår i marken, särskilt på svagare mark som till exempel i granskogar. Det här begränsar framkomligheten, speciellt under våtare perioder. Skogsindustrin har länge velat lösa problemet och den nya maskinen med bandteknologi har därför tilldragit sig stort intresse från de svenska skogsbolagen.– Problemet är att spåren skapar vattenflöden som för med sig mull ut i vattendragen, säger Magnus Bergman, teknikchef på SCA. Bandfordon med band av gummi gör betydligt mindre åverkan på marken eftersom fordonens tyngd fördelas över en större yta, och vi skulle få tillgång till virket året om.

Samma teknik som i stridsfordon

HFT-skotaren (Hybrid Forestry Truck) använder samma bandfordonsteknik som bandvagnen BvS10 och stridsfordonet CV90 och används av de fredsbevarande styrkorna i Afghanistan.

– En annan fördel med bandsystemet är att vibrationer och stötar vid körning på ojämnt underlag dämpas. Det blir bekvämare för föraren och innebär att fordonet kan göras lättare, berättar Carl-Gustaf Löf som är chef för den civila verksamheten på BAE Systems i Sverige.

Eftersom hytten inte kommer så högt upp blir det mindre svajningseffekt och därmed mindre påfrestning på föraren.

Tekniken som specialutvecklats för avancerade militärfordon används redan på den civila marknaden. Bandgående fordon används exempelvis av energibolag som är beroende av att komma fram i besvärlig terräng för att underhålla elnät eller prospektera olja och gas.

– För tre år sedan lanserade vi också en elhybridlösning för den civila marknaden, för att erbjuda en effektivare drivlina för gruvfordon, fortsätter Carl-Gustaf Löf. Resultatet är en snabbare och mer bränslesnål maskin, en utveckling som är positiv också för den här nya typen av skotare.

Lägre bränsleförbrukning och högre effektivitet

Förutom fördelen med lägre bränsle­förbrukning erbjuder den militära transport­tekniken på skotaren en mycket snabbare maskin. En skotare framförs normalt i 5 km/tim. En CV90 kan köras i 70 km/tim.

– Fördubblad hastighet i terräng innebär att produktiviteten kan öka med upp till 20 procent jämfört med hjuldrivna motsvarigheter, säger Carl-Gustaf Löf.

Än så länge existerar HFT bara i form av en 3D-modell som implementerats i en virtuell skogsmiljö där konstruktionen kan testas, verifieras och modifieras. I detta virtuella landskap manövreras och testas skotaren i olika terrängtyper.

– Det är inte fullt lika spännande som ett vanligt datorspel, säger Carl-Gustaf Löf. Det är mer som ett spel för konstruktionsingenjörer eftersom miljön är rent matematisk och saknar spännande grafik. Men det är ett perfekt verktyg för att kontrollera viktiga egenskaper tidigt i processen och för att fånga upp och rätta till eventuella brister. Detta innebär att vi kan utveckla en mycket mogen konstruktion innan vi börjar tillverka, och kan hamna mer rätt från början.

Planen är att börja bygga den första proto­typen under 2013 och att ha den körklar i början av nästa år.

Text: Susanna Lindgren

Publicerad 2013-06-14