SCA deltog nyligen på en tillställning vid FNs forum för skogsfrågor i Istanbul, Turkiet. Tillställningen anordnades av Yale School of Forestry and Environment och fokuserade på investeringar inom hållbart skogsbruk. SCA var ett av blott fyra företag som bjöds in.

Tillställningarna kring UNFFs möten är en viktig del av UNFFs arbete och kompletterar de officiella internationella sessionerna. Forumet i Istanbul var första gången som företrädare för skogsindustrin blev inbjudna.

"För att lösa frågor kring hållbarhet måste alla parter vara i samma rum. UNFF ville träffa företrädare från skogsindustrin med lång och stark tradition av hållbart skogsbruk. Som Europas största privata skogsägare har vi massvis med erfarenhet från våra egna skogar, säger Benjamin Gannon, Vice President Public Affairs.Målet med tillställningen var att diskutera investeringar i hållbart skogsbruk och Hans Djurberg, SCAs Sustainability Director, var i Istanbul för att dela med sig av SCAs erfarenheter inom området till andra länder och för olika sammanhang.

"Min ambition var att peka på de, från SCAs perspektiv, viktigaste hindren som man måste överkomma för att öka investeringarna i hållbart skogsbruk globalt. Jag tycker det är viktigt att SCA deltar på sådana här tillställningar eftersom det skickar en signal om att vi vill vara en del av den globala dialogen kring skogsbruk, säger Hans.

Publicerad 2013-05-09