Som ett nästa steg i SCAs innovationsarbete lanserar vi nu en innovationsportal med fokus på aktuella utmaningar där vi söker externa perspektiv och samarbeten.

Innovationsportalen är skapad utifrån så kallad öppen innovation. Enkelt uttryck så innebär öppen innovation att externa parter får ta del av utmaningar som finns och bidra med lösningar.

"Det här är ett mycket intressant sätt att arbeta på. Vi får idag många förslag skickade till oss men med hjälp av portalen kommer vi att kunna göra processen smidigare samtidigt som vi bättre kan styra innehållet på de förslag som kommer in," säger Kerstin Johansson, Open Innovation Programme Manager.

"Genom att öppna upp för externa parter att samarbeta med oss inom specificerade områden hoppas vi komma i kontakt med parter som har tillgång till teknologier och produkter som kan hjälpa oss. Det här är ett nytt sätt för oss att utöka vårt innovationsarbete och, i slutändan, vårt erbjudande till våra kunder och konsumenter," säger Christoph Michalski, President Global Hygiene Category.Här hittar du mer information om SCAs innovationsportal och aktuella utmaningar där vi söker externa perspektiv.

Publicerad 2013-05-30