SCA har åter fått pris för sin hållbarhetsrapportering. Denna gång är det i en stor jämförelse bland samtliga bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista där SCA utsågs till ”Börsen bästa hållbarhetsrapport 2012”. Tvåa och trea i jämförelsen blev Volvo respektive Sandvik.

Jämförelsen gjordes av fristående publikationen MiljöRapporten som vänder sig till professionellt verksamma inom miljö- och hållbarhetsområdet. Till sin hjälp hade man en jury bestående av experter inom CSR och hållbarhet.

Juryn gav SCAs hållbarhetsrapport förstapriset för den starka kopplingen mellan hållbarhet, affärsnytta och samhällsansvar. Så här beskriver juryn SCA:s hållbarhetsrapport:

"För den som frågar sig vad hållbarhetsrapporter egentligen ska användas till och om de fyller någon funktion framstår SCA:s rapport som ett tydligt svar på hur företag kan gå från pliktskyldigt redovisande till strategiskt hållbarhetsarbete."

-Det här är verkligen glädjande och ett bevis att vårt långvariga hållbarhetsarbete är rätt. För SCA är hållbarhetsarbetet en naturlig del av vår affärsmodell och det operativa arbetet. Alla medarbetare är en del av vårt hållbarhetsarbete – från inköp av varor, produktutveckling, tillverkning och hela vägen till våra kunder, säger Kersti Strandqvist, medlem i SCA:s koncernledning och chef för hållbarhetsfrågor och fortsätter:- Vi har utökat våra mätbara mål från fyra till elva i 2012 års rapport eftersom vi vet att det som mäts också blir gjort. Vi vet också att dagens konsumenter ställer höga krav på hållbarhet och transparens och försöker leva upp till det.

SCA har publicerat rapporter om sitt hållbarhetsarbete sedan 1998 och detta var inte första gången SCA får utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. 2012 blev SCA utnämnd till "Bästa hållbarhetsredovisning 2011" av FAR, svenska branschorganisationen för revisorer.

Läs SCAs prisbelönta hållbarhetsrapport för 2012

Publicerad 2013-05-24