SCAs mjukpappersfabrik i Österrikiska Ortmann har ett unikt samarbete med en lokal energiproducent som tar tillvara fabrikens spillvärme i det lokala fjärrvärmeverket. Totalt värms ett 80-tal privata och offentliga byggnader på detta sätt vilket minskar koldioxidförbrukningen med cirka 1500 ton per år.

I nuläget är det cirka 80 privata och offentliga byggnader, däribland ett dagis och en skola, som får sin värme genom detta unika samarbete. Antalet fjärrvärmeabonnenter ökar och under nästa år kommer ytterligare ett närliggande område att anslutas till fjärrvärmenätverket."Användandet av spillvärmen är en win-win situation och projektet är ett utmärkt exempel på optimalt resursutnyttjande," säger Dr. Stefan Pernkopf, ansvarig för energifrågor på regional nivå.

Invigningen av samarbetet skedde i januari där både anställda, politiker samt kunder var inbjudna. Projektledaren och SCAs energiansvarige i Ortmann Robert Hütterer gick igenom de tekniska detaljerna och förklarade hur värmen kommer till nytta.

"Samarbete och en vilja att hitta användbara lösningar har varit nyckelkomponenter i detta arbete," sa Robert under sin presentation.

Publicerad 2013-04-15