SCA fortsätter att ingå i det globala hållbarhetsindexet FTSE4Good för 13e året i rad, vilket bekräftar att SCA lever upp till sin ambitiösa hållbarhetsagenda.

I år placerade sig SCA i absoluta toppen bland konkurrenterna i kategorin "Personal and Household goods sector".

"Vårt höga betyg i FTSE4Good-index är en inspiration för oss och stärker vår övertygelse om att långsiktigt hållbarhetsarbete skapar värde för alla våra intressenter," säger SCAs hållbarhetsdirektör Kersti Strandqvist.

FTSE4Good Index Series lanserades år 2001 av FTSE Group, en prisbelönad global indexleverantör, med syfte att objektivt mäta prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar.

Publicerad 2013-04-11