Mellan 14e och 17e april deltog representanter från SCA i socialminister Göran Hägglunds sjukvårdsdelegation till Kina för att träffa kinesiska nyckelpersoner inom sjukvården. Syftet var att öka medvetenheten om inkontinens, hur det påverkar livskvalitén och det stora behovet av välfungerande hjälpmedel.

Vid ett seminarium presenterade SCA en studie som visar hur inkontinens påverkar livskvalitén för den enskilde och dess familj. Studien är den största av sin sort i SCAs historia och är resultatet av 20000 intervjuer gjorda av China Research Center on Aging (CRCA). Den visar att det i nära 10 procent av de svarande hushållen finns någon som lider av inkontinens, och att det negativt påverkar både daglig aktivitetsnivå och social interaktion. Vidare visar undersökningen att det finns ett stort behov av välfungerande hjälpmedel.

– SCAs målsättning är att vara en partner till kinesiska beslutsfattare inom sjuk- och äldrevård. Vi vill hjälpa till att lösa de utmaningar som finns och bidra med både kunskap och lösningar, säger Gunnar Preifors, Strategic Health Care Affairs Director.En av frågorna efter seminariet var hur man ska gå tillväga för att öka medvetenheten om inkontinens och få folk att prata öppet om det. Detta är något SCA gör på många sätt – ett exempel är att SCA under de senaste åren utbildat 6000 sjuksköterskor och vårdnadshavare i inkontinens- och äldrevård. I anslutning till detta berättar också SCA om det vi kallar för 'The TENA Solution', vilket är ett systematiskt sätt att arbeta med inkontinens för att försäkra både de boendes och institutens välfärd i 'TENA Care Academy Programs'.

– Vi jobbar aktivt med att bryta tabun som finns kring inkontinens genom att jobba nära medicinska experter, beslutsfattare, opinionsledare och samhällen. Inkontinens är en viktig fråga för de som lider av det och för de som tar hand om dem, och jag är glad över att föreläsa för experter från både Kina och Sverige om vikten av väl funderande inkontinensvård. Att delta i aktiviteter som aktiviteter som sjukvårdsdelegationen är ett sätt att ytterligare positionera SCA som en ledande hygienspelare i Asien, säger Daniel Huang, Regional Director of Incontinence Care, SCA Hygiene North Asia.

Delegationen innehöll ledande expertis inom hälso- och sjukvård och besökte både Peking och Shanghai. Den organiserades av Socialdepartementet, Svenska ambassaden i Peking och Sveriges generalkonsulat i Shanghai i samarbete med Business Sweden och SWECARE. SCA deltar för tredje gången i den här typen av delegationsresor till Kina.

– Kvalitén på seminarierna i år har varit väldigt hög, med bra talare, diskussioner och debatter. Jag tror verkligen att SCA – med all kompetens vi besitter inom inkontinens – kan bidra till att underlätta det dagliga livet för Kinas äldre, sammanfattar Gunnar Preifors.

Publicerad 2013-04-23