Som hygien- och skogsindustri-företag med rötterna i svensk bruksmiljö har SCA en historia inom handfast samhällsengagemang. Idag är lokalt förankrat samhällsengagemang en del av affärsstrategin.

Vi har alltid haft en viktig roll där vi verkar och ser det som en möjlighet att göra skillnad i människors liv. Samhällsengagemanget är till ömsesidig nytta eftersom det gör våra medarbetare stolta, skapar goodwill och bidrar till ökad kundlojalitet, förklarar Kersti Strandqvist, hållbarhetsdirektör på SCA.Med rötter i den svenska skogsnäringen har SCA en historia präglad av lokalt engagemang. Idag är verksamheten global, men perspektivet är lokalt och innefattar både internationella projekt och småskaliga lokala samarbeten.

Det kan handla om allt från utbildningsprogram för att bryta tabun till att dela ut mensskydd i flyktingläger.

– Vårt mål är inte att ta över det civila samhällets roll, utan att göra insatser där vi har kärnkompetens och intressen. På så sätt skapas förutsättningar för långsiktighet och verkliga och mätbara effekter av arbetet, säger Kersti Strandqvist.

Publicerad 2013-04-18