SCA har genomgått stora förändringar de senaste åren. 2012 var särskilt spännande med några av de största affärerna i företagets historia. SCA befäste sin position som ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag och för att återspegla denna förändring, så uppdateras nu företagets logotyp.

SCA har rötterna i de svenska skogarna och en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1673. 1929 grundades bolaget genom en sammanslagning av ett tiotal svenska skogsbolag. SCA har genomgått många förändringar de senaste åren. 2012 var ett år i förändringens tecken. Under året genomförde SCA några av de största affärerna i företagets historia vilket förstärkte positionen som ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi har fortsatt att prioritera effektivitet, innovation och tillväxt och trots en svag världsekonomi ökade försäljning och vinst förra året. För att återspegla denna förändring, så har företagets symbol, logotypen, uppdaterats för att reflektera SCA av idag och vår fortsatta resa.

"Det känns rätt att lansera SCAs uppdaterade logotyp i sambans med publiceringen av SCAs Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2012 eftersom publikationerna är för en bred målgrupp och används länge. Dessutom är SCAs deltagande i Volvo Ocean Race 2014-2015, med ett kvinnligt team, en fantastisk marknadsföringsmöjlighet som hjälper till att sprida kunskap om SCA, våra varumärken och vår uppdaterade logotyp", säger Josephine Edwall-Björklund, Senior Vice President Corporate Communications.

De grundläggande elementen i logotypen kvarstår, men färg och form har uppdaterats för att återspegla hygien- och skogsindustriverksamheten, såväl som SCAs hållbarhetsfokus.

Care of life skrivs ut för att tydliggöra och förstärka budskapet att våra produkter kan göra livet lättare för miljontals människor och att vi bedriver vår verksamhet med omsorg för människor och miljö.Uppdateringen av logotypen kommer att implementeras gradvis i all kommunikation med start i samband med SCAs Årsstämma den 10 april 2013.

Publicerad 2013-03-15