Som Europas största privata skogsägare är vi måna om skogen och hållbart skogsbruk. Därför deltog SCA när den brittiska tidningen The Economist kallade till World Forests Summit i Stockholm den 6 mars.

The Economist har för vana att bjuda in ett begränsat antal deltagare på hög nivå till sina seminarier för att skapa ett intressant och debattvänligt klimat. Cirka 200 företagsledare, politiker, experter, forskare och företrädare för intresseorganisationer från hela världen hade samlats för att diskutera hur vi ska kunna uppnå ett globalt, hållbart skogsbruk.

Som Europas största skogsägare med stort intresse för hållbarhet var det självklart att SCA ville delta. Förutom att SCA var en av konferensens sponsorer med en egen utställningsyta deltog även SCAs VD Jan Johansson i en paneldebatt.

Paneldebatten skedde på temat "Reinventing the forest industry" och förutom Jan Johansson deltog även Per Lindberg, vd för BillerudKorsnäsAB, Fabio Schvartsman, vd för brasilianska massaföretaget Klabin och Avrim Lazar, kommunikationskonsult från ExCo2.Panelen var ense om att potentialen för vad det går att göra med skogsfiber är enorm. Biobränslen, plaster och till och med datorer var exempel på vad innovationsförmåga kan åstadkomma.

Publicerad 2013-03-22