För sjätte året i rad kvalificerar sig SCA till ett av världens mest etiska företag. Det är det amerikanska Ethisphereinstitutet som varje år grundligt utvärderar flera tusen företag från olika branscher.

Ethisphere väljer ut företag som systematiskt arbetar med etiska frågeställningar och visar att de är ett måste för ett företags varumärke och lönsamhet.

Att komma med på Ethisphere´s rankinglista är prestigefullt. Flera tusen företag är nominerade men ytterst få väljs ut.

SCA har i år, för sjätte året i rad, kvalat in på den svårnåbara listan

Företag från hela världen har valts ut som goda exempel. De är ansedda som bäst i klassen på etik inom sina respektive branscher.

SCA har under lång tid arbetat aktivt med etiska frågeställningar. Försäljning sker i cirka 100 länder och egen tillverkning i 30 länder. SCA har en hög trovärdighet bland konsumenter runt om i världen tack vare sin etiska inriktning.

SCAs starka fokus på etik och hållbarhet har gett oss konkurrensfördelar och differentiering vilket vi har sett påverka företagets resultat positivt ", säger Jan Johansson, VD och koncernchef.

"Våra kunder, konsumenter, anställda och investerare litar på oss på grund av den höga graden av öppenhet som vi kräver på alla nivåer i vår verksamhet. Vi är därför mycket hedrade att bli erkända av Ethisphere för sjätte gången.

Publicerad 2013-03-07