Inspirerat av tidigare innovationstävlingar anordnade SCA Forest Products en 36 timmar lång innovationstävling med målet att hitta nya användningsområden för SCAs airlaid-material Luna.

– Vi vill med detta race både lyfta Luna som produkt och samtidigt förbättra arbetssätten för innovation och affärsutveckling, sa Tommy Sundin, chef för affärsutveckling vid SCA Forest Products.

R acet inleddes med inspirationsföreläsningar om Lunas egenskaper och ett antal tänkbara användningsområden. Deltagarna delades sedan in i två grupper med sex deltagare i varje. Utöver det deltog också en Back office-grupp som skulle stötta och hjälpa deltagarna att ta reda på om idéerna var genomförbara eller inte.

– Allt eftersom grupperna kom på idéer kontaktade de oss med uppgifter som till exempel hur marknaden ser ut, prisbilden eller tekniska frågor, sa Mari Johansson, marknadsanalytiker vid SCA Forest Products, och en av medlemmarna i Back office-gruppen.

Fokus på hela kedjan

Med hjälp av NABC-metoden (Need, Approach, Benefit, Competition) arbetade grupperna med idéerna.

– NABC är en arbetsmetod där lika stort fokus ligger på alla delar, och det fick oss att fundera över hela kedjan och inte bara inom ett område, vilket var jättebra, sa Mari.

Under racets gång presenterades idéförslagen för racets ledning för att ta reda på om de var praktiskt genomförbara eller ej.Vid slutpresentationen hade idéerna med störst potential valts ut och presenterades av deltagarna. Bland förslagen kan nämnas skyddslakan, oljeabsorbenter och klickgolv.

– Att anordna liknande race är både tids- och kostnadseffektivt och genererar otroligt många intressanta idéer i förhållande till den tid som tas i anspråk, sa Mattias Wikström, resultatområdeschef för Luna, och fortsatte:

– Vi har sett ett enormt engagemang bland alla inblandade och det ska bli spännande att ta tag i detta på hemmaplan.

Magnus Viström, innovation manager vid SCA Forest Products, avslutade racet med orden:

– Det har varit ett spännande samarbete både i och mellan grupperna. Bara för att racet nu är slut innebär det inte att vårt innovationstänk ska sluta. Det är ett bra sätt att starta en process för nya produkter och nu fortsätter vi att utveckla dessa och andra idéer.

Text: Lisa Rhodiner

Publicerad 2013-02-12