SCA har en ledande miljöprofil på sina tryckpappersprodukter. Nu stärks positionen ytterligare genom att alla papperskvaliteter förutom tidningspapper, märks med EUs miljömärke, EU Ecolabel, kategorin kopieringspapper och grafiskt papper.

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är en garanti för konsumenter att produkter har lägre eller likvärdig miljöpåverkan i jämförelse med liknande produkter på marknaden. EU Ecolabels kriterier är gemensamma för alla länder inom EU. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under produktens hela livscykel från vaggan till graven. Kraven gäller energiförbrukning, vatten- och luftföroreningar, avfalls- och kemikaliehantering, samt hållbart skogsbruk. Märkningen är frivillig och följs upp årligen av en oberoende tredjepartsorganisation.

- EU Ecolabel kommer att stärka SCAs position som föregångare på miljöområdet, säger marknadsdirektör Rolf Johannesson.

Allt tryckpapper som märks med EU-blomman måste baseras på minst 50 procent FSC- eller PEFC-certifierad fiberråvara. FSC- och PEFC-certifieringarna verifierar att råvaran till produkterna kommer från skog som brukas med stort ansvar för miljö och sociala värden på ett långsiktigt hållbart sätt.

Publicerad 2013-01-15